Opheldering situatie Theek 5

 In Artikelen

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, is Theek 5 kortgeleden helaas slachtoffer geworden van een gecoördineerde cyberaanval. Het doel van de criminelen was het opzettelijk vernietigen van systemen en data.

Graag geven wij u een toelichting over onze rol tijdens deze situatie.

Theek 5, al jarenlang één van onze trouwe klanten, heeft een eigen ICT-omgeving met eigen personeel op het gebied van systeem- en applicatiebeheer. IeTee Solutions biedt op basis van 1 dag per maand extra ondersteuning aan het eigen personeel van Theek 5. Zo heeft Theek 5 meerdere externe leveranciers, die rechten hebben op hun netwerk en zorgen voor beheer en onderhoud, zoals bijvoorbeeld een partij die de firewall beheert, die zorgt voor de beveiliging van het netwerk.

Daarnaast geven wij hen al jarenlang advies, o.a. op securitygebied. Dankzij onze adviezen heeft Theek 5 vergaande beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, waardoor de criminelen geen toegang hebben kunnen krijgen tot de primaire bibliotheeksystemen. Het primaire proces van de bibliotheek is zeer snel na de aanval weer in productie gegaan en klantgegevens zijn nimmer in gevaar geweest.

Op het moment dat Theek 5 ontdekte dat zij te maken hadden met een cyberaanval, hebben zij onze security specialisten gevraagd hen te helpen de schade te beperken en, zoveel als mogelijk, alles te herstellen om terug te keren naar de situatie van voor de cyberaanval.

De security specialisten van IeTee zijn letterlijk dag en nacht aan de slag geweest, om de situatie te herstellen en met succes! Met als gevolg een zeer tevreden klant en een ICT-omgeving van de klant, die snel weer “up and running” was. De bron, waardoor de criminelen toegang kregen tot de automatiseringssystemen van de bibliotheek, lag buiten de invloedssfeer van IeTee Solutions, maar wij zijn blij dat we onze klant wel hebben kunnen helpen bij het oplossen van deze benarde situatie.

Helaas zijn er een aantal partijen, die de berichten in de media ook hebben opgepikt en IeTee in een kwaad daglicht willen stellen. Het tegendeel is echter aan de orde, want ondanks het feit dat wij geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor de automatiseringsomgeving van de klant, omdat zij die voornamelijk zelf beheren samen met een aantal ondersteunende partijen, is het ons gelukt om de bibliotheek in korte tijd weer volledig operationeel te krijgen. Alle systemen zijn hersteld en er is geen data verloren gegaan.

Verder willen wij graag nog een aantal zaken voor u ophelderen.

Nadrukkelijk vermelden wij nogmaals dat IeTee Solutions geen enkele blaam treft in deze aanval. Iedere organisatie, hoe goed ook beveiligd, kan getroffen worden door een aanval van cybercriminelen. Een simpele klik van een medewerker op een “foute” link, al kan zorgen voor heel veel narigheid binnen uw automatiseringsomgeving.

Dat is ook de reden dat onze security specialisten regelmatig adviezen aan gebruikers geven naar aanleiding van een Vulnerability Test, hoe gebruikers hun gedrag kunnen aanpassen om veiligheidsissues als virussen en hackpogingen te voorkomen.

Maar ook het zorgdragen voor 2 of soms wel 3 onafhankelijke backup mogelijkheden, kan veel ellende bij een bedrijf of organisatie voorkomen.

Wij zijn ook blij dat Theek 5 ooit onze adviezen hierover heeft opgevolgd en zij dankzij hun goede backup oplossing en overige security maatregelen, terug konden keren naar de situatie van voor de aanval en de schade zeer beperkt is gebleven.

Heeft u vragen naar aanleiding van het eerdere bericht van Theek 5 of onze berichtgeving? Belt u ons gerust! We staan u graag te woord.

Start typing and press Enter to search